Archive - september 2021

Tõnis on tagasi Eestis!

Siin ta on, kodumaa pinnal! Tõnis on tagasi Eestis! Tulenevalt riigipiiridel kehtivatest piirangutest, ei õnnestunud Tõnisel kahjuks paljudesse nimekirjas olnud...